Školení interních auditorů

25.02.2021 - 08:30 to 26.02.2021 - 16:00
Určeno: pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek jakosti.
Cena: 
5566 Kč s DPH

Program:
- Seznámení s požadavky normy pro systémy jakosti, environmentu ( ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016) a také požadavky normy pro provádění auditů ČSN EN ISO 19011:2012.
- Příprava na provedení interního auditu
- Vlastní provádění auditu
- Zpráva z auditu, následné akce, vedení záznamů
- Psychologické aspekty auditu
- Cvičení a workshopy

V případě zájmu více účastníů je možno zařadit do školení i normu OHSAS 18001

Kurz je koncipován tak, že první den jsou vysvětleny  požadavky standardů 9001/14001 a druhý den problematika auditování dle ISO 19011 včetně modelové situace auditor-auditovaný. Školení je ukončeno testem, který má tři části:
1. ISO 19011,

2. ISO 9001 a/nebo 14001  - podle toho o co uchazeč usiluje.

3. posouzení příkladu z praxe a případný návrh na vypsání neshody.

Pokud uchazeč usiluje o osvědčení auditora pro všechny systémy, musí napsat test pro všechny standardy.

Lektor Ing. Radoslav Černý, auditor IRCA

Cena: 4.600,- Kč + 21% DPH / účastník (celkem 5566,-Kč). V ceně kurzu jsou studijní materiály, občerstvení, osvědčení interního auditora. V ceně není oběd a ubytování. Účastnický poplatek je možné hradit hotově přímo na místě nebo při přihlášení uvést platbu převodem (obratem Vám bude vystavena faktura se splatností termínu konání kurzu, při prezenci se prokážete dokladem o převodu.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace, bude školení realizováno prostřednictvím Microsoft Teams.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Věru Rubáčovou, mobil 775 314 355, rubacova@promg.cz