Poradenství v oblasti řízení a rozvoje

Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Jsme připraveni Vám nabídnot služby v těchto oblastech:

  • Audit řízení lidských zdrojů 
  • Poradenství při tvorbě personální strategie 
  • Personální a manažerský audit 
  • Analýza složení pracovních týmů
  • Audit a optimalizace personálně-organizační struktury (organizační audit) 
  • Analýza pracovně právní dokumentace 
  • Analýza a hodnocení pracovní motivace zaměstnanců
  • Analýza spokojenosti zaměstnanců
  • Hodnocení pracovníků 360°