Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracování projektů pro získání finančních prostředků ze zdrojů EU a státního rozpočtu

Naše společnost Vám nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, tj. vyhledání vhodného dotačního titulu, spolupráci na přípravě projektu (tj. vyplnění registrační a plné žádosti, zpracování studie proveditelnosti, vyplnění finanční realizovatelnosti projektu). Odevzdáním žádosti naše práce ale nekončí, jsme připraveni s Vámi spolupracovat na realizaci a administraci projektu, tj, na implementaci všech pravidel např. výběr dodavatelů, publicity, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Našimi zákazníky jsou podnikatelé, municipality ale i neziskové organizace. 

V každém projektu realizujeme dotační audit zdarma. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.