Kvalifikace

Kvalifikace

 

Process Management Group je tvořen týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s celou škálou osobních jako např.:

Auditor IRCA - Mezinárodní registr certifikovaných auditorů) pro oblast EMS, QMS,  OHSAS  EnMS
Hodnotitel EFQM (Evropský Model Podnikatelské Excellence, Evropská cena a Cena ČR za jakost),
Trenér managementu,
Auditor ISO 22000,
auditor GMP+.
Auditor ISO/TS 16 949
Tutor
Lektor licencovaného kurzu C3 Growth
Hodnotitel SQAS
Bezpečností poradce pro přepravu nebezpečných věcí (vydán Ministerstvem dopravy a spojů ČR)
Technik BOZP
Manažer BOZP
Lektor CIMA