Kvalifikace

Process Management Group je tvořen týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s celou škálou osobních certifikátů jako např.

• Auditor IRCA - Mezinárodní registr certifikovaných auditorů) pro oblast EMS, QMS,  OHSAS  EnMS
•  Hodnotitel EFQM (Evropský Model Podnikatelské Excellence, Evropská cena a Cena ČR za jakost),
• Trenér managementu,
• Auditor ISO 22000,
• Auditor GMP+.
• Auditor ISO/TS 16 949
• Tutor
• Lektor licencovaného kurzu C3 Growth
• Hodnotitel SQAS
• Bezpečností poradce pro přepravu nebezpečných věcí (vydán Ministerstvem dopravy a spojů ČR)
• Technik BOZP
• Manažer BOZP
• Lektor CIMA