Certifikáty

Process Management Group je tvořen týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s celou škálou osobních certifikátů

Nabízíme Vám např.:

• Auditor IRCA - Mezinárodní registr certifikovaných auditorů) pro oblast EMS, QMS,  OHSAS  EnMS

• Hodnotitel EFQM (Evropský Model Podnikatelské Excellence, Evropská cena a Cena ČR za jakost),

• Trenér managementu,

• Auditor ISO 22000,

• Auditor GMP+.

• Auditor ISO/TS 16 949

• Tutor

• Lektor licencovaného kurzu C3 Growth

• Hodnotitel SQAS

• Bezpečností poradce pro přepravu nebezpečných věcí (vydán Ministerstvem dopravy a spojů ČR)

• Technik BOZP

•  Manažer BOZP

• Lektor CIMA