Školení / doškolení interních auditorů IATF 16949

01.06.2020 - 08:30 to 02.06.2020 - 16:30
Určeno: pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek jakosti.
Cena: 
7018 Kč s DPH

Program:
1.den
- Srovnání normy IATF 16949 s normou ISO 9001
- Základní požadavky normy IATF 16949 a ISO 19011
- PPAP, MSA, SPC, FMEA - informativně
- Požadavky na interní audit a interní auditory
- Fáze interního auditu, záznamy z interního auditu
2.den
- Technika a taktika auditování, psychologie auditu
- CV 1 Vyhodnocení odpovědí na otázky, kvalifikace zjištění, obhajoba zjištění
- CV 2 Praktický audit - nácvik auditu vybraného procesu (příprava auditu, otázky auditora, zahájení auditu, kladení otázek, zápis zjištění, ukončení a vyhodnocení auditu, závěrečné jednání a prezentace výsledku auditu)

V případě přihlášení na doškolení, absolvujete druhý den školení. Pro oba druhy školení je nutné mít normu IATF  16949.

Kurz je koncipován tak, že jeden den jsou vysvětleny  požadavky standardů ISO  9001 ISO/TS 16949 a druhý den problematika auditování dle ISO 19011:2011 včetně modelové situace auditor-auditovaný. Školení je ukončeno testem, který je ze tří částí:
1. ISO 19011,
2. ISO 9001 a IATF 16949  
3. posouzení příkladu z praxe a případný návrh na vypsání neshody.

Další termíny: jaro 2020

 

Cena:
V případě školení interních auditorů IATF 16949: 5.800,- Kč + 21% DPH / účastník (celkem 7018,-Kč). V ceně kurzu jsou studijní materiály, občerstvení, osvědčení interního auditora. V ceně není oběd a ubytování. Účastnický poplatek je možné hradit hotově přímo na místě nebo při přihlášení uvést platbu převodem (obratem Vám bude vystavena faktura se splatností termínu konání kurzu, při prezenci se prokážete dokladem o převodu.
V případě doškolení interních auditorů IATF 16949: 3.000,-Kč + 21% DPH / účastník (celkem 3630,-Kč). V ceně kurzu jsou studijní materiály, občerstvení, osvědčení interního auditora. V ceně nění zahrnut oběd a ubytování. Účastnický poplatek je možné hradit hotově přímo na místě nebo při přihlášení uvést platbu převodem (obratem Vám bude vystavena faktura se splatností termínu konání kurzu, při prezentaci se prokážete dokladem o převodu.

Lektor: Ing. Radoslav Černý, Mgr. Jiří Jandečka, vedoucí auditoři IRCA, auditor IATF 16949,

Forma ukončení: absolvování testu a předání osvědčení interního auditora,

Kontakt:

Ing.Věra Rubáčová, mob. 775 314 355, rubacova@promg.cz , www.promg.cz