Revize norem ISO

27.05.2020 - 08:30
Účel: Účelem školení je seznámit se s normami ISO 9001:2015 ( ČSN EN ISO 9001:2016) a ISO 14001:2015 ( ČSN EN ISO 14001:2016). Vysvětlení nové struktury, pojmů a terminologie.
Cena: 
2783 Kč s DPH

Komu je určen:
Školení je určeno pro představitele managementu jakosti/manažera kvality malých a středních podniků, pracovníků  středního a vyššího managementu ve výrobě a službách, kteří  se podílejí na plánování, řízení a realizaci procesů s požadavky ISO norem a kteří chtějí získat aktuální informace z oblasti norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Cíl:
Cílem školení je poskytnout účastníkům  informace k normám ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Program semináře:
 1.  Vysvětlení jednotlivých kapitol norem ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a ISO 14001:2015  (ČSN EN ISO 14001:2016)
 2.  Nové termíny a definice
 3.  Přehled změn, srovnání se stávajícími normami
 4.  Přechodné období
 5.  Promítnutí požadavků do praxe
 6.  Diskuze,
 

Součástí kurzu jsou diskuse, workshopy a řešení případových studií. 

Termín: 27.5.2020, 1 den, tj. 8 vyučovacích hodin, začátek v 8:30
Další termíny:  podzim 2019

Lektor:  Ing. Radoslav Černý  

Cena:  2.300 Kč,- + 21% DPH (2783Kč včetně DPH) .  V ceně je zahrnuto občerstvení (káva, čaj, minerální vody), studijní materiály ze školení

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude všem účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Další informace:
Pro dotazy nás kontaktujte  emailem na rubacova@promg.cz   nebo telefonicky na  775 314 355