V listopadu 2018 bude v Olomouci probíhat školení věnované problematice GMP+